Mode:         
 Trung tâm hỗ trợ đấu thầu quốc gia
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐẤU THẦU
Center For Procurement Support
-----------------&-----------------
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 080 44240 - Fax: (04)3.8489785

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là đơn vị được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập để thực hiện chức năng hỗ trợ về đấu thầu với hai hoạt động chính là đào tạo và tư vấn.
Chất lượng công việc tư vấn và các khóa đào tạo của Trung tâm đã được nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu (Bộ, các địa phương, ban quản lý dự án…) và học viên tham dự các khóa học khẳng định.
I.      Các dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp về đấu thầu:
1. Hướng dẫn lập KHĐT, lập HSMT. Ví dụ như: Lập kế hoạch đấu thầu gói thầu Đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch và điều hành viễn thông Việt Nam, lập HSMT cung cấp và lắp đặt 28 máy soi hàng hoá, hành lý loại cố định cho Tổng cục Hải quan.
2. Thẩm định KHĐT, HSMT, HSYC. Ví dụ như: Thẩm định HSMT gói thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thống kê, thẩm định HSMT gói thầu Tư vấn quản lý dự án và tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán của Trường Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi trường, rà soát HSYC của gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện Thăng Long.
3. Đánh giá HSDT, HSĐX. Ví dụ như: Đánh giá HSDT tuyển chọn tư vấn quốc tế hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình Chia sẻ - giai đoạn 2.
4. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Ví dụ như: Gói thầu đập đất của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 8 – Tỉnh Đắklăk, gói thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thống kê.
5.     Rà soát về trình tự, thủ tục trong đấu thầu. Ví dụ như: Rà soát quy trình đấu thầu gói thầu của cơ quan hợp tác Kỹ thuật Bỉ.
6.     Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết cho nhà thầu tư vấn được lựa chọn. Ví dụ như:  Tư vấn đánh giá các dự án thí điểm PPP tại Việt Nam của Ernst & Young ShinNihon LLC
7. Tư vấn giải đáp tình huống trực tiếp và gián tiếp cho các cơ quan, đoàn thể và các công ty có nhu cầu giải đáp thắc mắc về đấu thầu, các tình huống xẩy ra trong quá trình đấu thầu.
 
II. Các khóa đào tạo:
Hướng dẫn những Nội dung cơ bản và nâng cao của Luật Đấu thầu, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đấu tư xây dựng cơ bản (Trong đó tập trung vào 21 điều sủa đổi, bổ sung của Luật Đấu thầu); Công tác đấu thầu của một số nước và tổ chức trên thế giới (WB, ADB, JICA, Pháp, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Canada v.v); Hướng dẫn, giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của học viên; Trình bày kinh nghiệm xử lý tình huống trong đấu thầu.
 

1. Khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản (có cấp chứng chỉ) theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010.


* Đối tượng: Bắt buộc đối với cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, trừ các nhà thầu; các cá nhân khác có nhu cầu;
* Thời lượng khóa học: 03 ngày;
* Học phí: 800.000VNĐ/học viên (Tại Hà Nội)
                  900.000VNĐ/học viên (Tại các Tỉnh);
* Khai giảng: Trung tâm thường xuyên khai giảng các khóa học vào 03 ngày cuối tuần hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.
* Nội dung giảng dạy:
Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
Chuyên đề 3: Hợp đồng
Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu
Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan 

2. Khóa đào tạo Đấu thầu nâng cao (có cấp chứng chỉ) theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010.


* Đối tượng: Cá nhân có nhu cầu và đã có chứng chỉ khóa học chương trình cơ bản;
* Thời lượng khóa học: 05 ngày;
* Học phí: 1.500.000VNĐ/học viên (Tại Hà Nội)
       1.600.000VNĐ/học viên (Tại các Tỉnh)
* Nội dung giảng dạy:
Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu
Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp
 

3. Các khóa đào tạo theo chuyên đề


          * Đối tượng: Là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu theo từng chuyên đề cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc tại đơn vị mình;
          * Thời lượng khóa học: 02 ngày hoặc xây dựng tùy theo yêu cầu giảng dạy và học tập;
          * Học phí: Theo thỏa thuận
          * Nội dung giảng dạy: Lựa chọn theo các chuyên đề phù hợp, bao gồm:
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;
- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
- Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Hợp đồng;     
- Xử lý tình huống trong đấu thầu;
- Đấu thầu qua mạng;
- Chuyên đề khác.
 

4. Khóa hướng dẫn thực hiện những thay đổi trong Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP


          * Đối tượng: Là những tổ chức, cá nhân có nhu cầu cập nhật những quy định mới, những thay đổi trong Luật đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP;
          * Thời lượng khóa học: 01 ngày;
          * Học phí: 300.000VNĐ/học viên (Tại hà Nội)
                          350.000VNĐ/học viên (Tại các Tỉnh).
 

5. Khóa đào tạo về Đấu thầu điện tử


Đấu thầu điện tử là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thông qua đấu thầu trực tuyến sẽ cắt giảm được số ngày và chi phí đi lại tham gia dự thầu, nâng cao hiệu suất công việc, hiệu quả của công tác đấu thầu.
Về mặt kỹ thuật, hệ thống đấu thầu điện tử cho phép công tác sơ tuyển, phát hành hồ sơ mời thầu, thỏa thuận liên danh, nộp hồ sơ dự thầu, kiến nghị về kết quả đấu thầu, thông báo kết quả… đều có thể được thực hiện trên mạng.
Hiện tại, đấu thầu điện tử đã được thử nghiệm tại 3 đơn vị: UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Sau khi triển khai thử nghiệm thành công, Đấu thầu điện tử sẽ chuyển sang giai đoạn mở rộng hệ thống với các chức năng e-shopping (mua sắm điện tử), e-contracting (quản lý hợp đồng điện tử), e-payment (thanh toán điện tử), và áp dụng từng bước với các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và tiến tới mở rộng cho mọi thành phần kinh tế.

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC


 

Để công tác tổ chức khoá học được triển khai thành công, kính đề nghị quý cơ quan gửi Phiếu đăng ký tham dự theo mẫu qua fax, email, hoặc điện thoại đăng ký trực tiếp qua điện thoại ít nhất 5 ngày trước ngày khai giảng của khoá học.


           Trung tâm sẽ thông báo địa điểm khoá học cụ thể đến từng học viên qua email  sau khi nhận được Phiếu đăng ký tham dự. 

 
Xin chân thành cảm ơn!
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐẤU THẦU
Địa chỉ           : Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại      : 080.44181           Fax: 043.8489785
Mobile           : 098 648 1616 (A. Trung)         0983 346 888 (A. Dũng)
Email              : phongdaotao.cps@gmail.com
Website          : https://cps.mpi.gov.vn
                        https://muasamcong.mpi.gov.vn
 
 
TÀI LIỆU TẢI VỀ :
STT
Tên tài liệu
1
Mẫu đăng ký (theo cá nhân)
2
Mẫu đăng ký (theo tổ chức)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT
Tên tài liệu
1
2