Kết quả lựa chọn nhà thầu
Mã thông tin
Tên dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản
Số báo đăng   Tìm
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 33195 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 3320
Trang: Trang sau Trang cuối

Tên dự ánTên gói thầuBên mời thầuNgày xuất bảnSố báo đăng
Trang bị hệ thống lưu trữ SAN dự phòng thay thế cho phòng máy chủ Tổng Công ty và Công ty CNTT Trang bị hệ thống lưu trữ SAN dự phòng thay thế cho phòng máy chủ Tổng Công ty và Công ty CNTT (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140600180-00) - 31/07/2014 152
Đầu tư phần mềm - Cơ quan Tổng công ty Gói thầu số 01: cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140501629-00) - 31/07/2014 152
đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin - Cơ quan Tổng công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140501626-00) - 31/07/2014 152
Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở tỉnh Bình Thuận Gói thầu số 01 - Cung cấp, lắp đặt toàn bộ phần thiết bị đợt 1 (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140503283-00) - 31/07/2014 152
Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Gói 5: Tủ tụ bù hạ thế ứng động các loại (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140601520-00) - 31/07/2014 152
Đầu tư máy in kim cho BĐ trung tâm 5 - BĐTP Hà Nội Đầu tư 01 máy in kim công nghiệp (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140603684-00) - 31/07/2014 152
Mua sắm máy phát điện phục vụ cho hoạt động của các trạm BTS – Viễn thông Sóc Trăng năm 2014 Mua sắm máy phát điện các loại (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140601036-00) - 31/07/2014 152
Mua sắm công cụ dụng cụ của Phân xưởng Điện kế Gói thầu số 2 Công cụ dụng cụ của Phân xưởng Điệ kế (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140503270-00) - 31/07/2014 152
Đầu tư máy phát điện dự phòng 10KVA cho các Bưu điện thị xã, huyện - tỉnh Khánh Hòa Mua sắm máy nổ 10KVA, 1 pha, 220V (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140604151-00) - 31/07/2014 152
Đầu tư máy in kim cho BĐ trung tâm 5 - BĐTP Hà Nội Đầu tư 01 máy in kim công nghiệp (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140603684-00) - 31/07/2014 152