Kết quả lựa chọn nhà thầu
Mã thông tin
Tên dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản
Số báo đăng   Tìm
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 50924 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 5093
Trang: Trang sau Trang cuối

Tên dự ánTên gói thầuBên mời thầuNgày xuất bảnSố báo đăng
Công trình: Cải tạo đường sắt đường cầu hitachi ST2+ST3 Gói thầu số 02: tư vấn giám sát thi công (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150506600-00) (chỉ định thầu rút gọn) - 26/05/2015 95
Đài truyền thanh, truyền hình huyện Đak Pơ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, sân bê tông, hàng rào cổng ngõ. Tư vấn giám sát xây dựng công trình (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150506588-00) - 26/05/2015 95
Đài truyền thanh, truyền hình huyện Đak Pơ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, sân bê tông, hàng rào cổng ngõ. Bảo hiểm xây dựng công trình (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150506585-00) - 26/05/2015 95
Đài truyền thanh, truyền hình huyện Đak Pơ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, sân bê tông, hàng rào cổng ngõ. Xây dựng công trình (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150506583-00) - 26/05/2015 95
Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đoạn 8 (Km17+271,13 - Km18+100) Bảo hiểm công trình (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150302973-00) - 26/05/2015 95
Xây dựng công trình cầu Kênh Xáng Ngang Gói thầu xây dựng công trình (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150203337-00) - 26/05/2015 95
- Gói thầu số 02: Phần xây lắp nền, mặt đường và công trình trên tuyến (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150202093-00) - 26/05/2015 95
Đường Phước Khánh (từ Ủy ban xã đến chợ Phước Khánh) Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150101321-00) - 26/05/2015 95
Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150500893-00) - 26/05/2015 95
Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hữu Trung (Khu vực 4) Toàn bộ phần xây lắp công trình (Gói thầu số 02) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150400500-00) - 26/05/2015 95