Kết quả lựa chọn nhà thầu
Mã thông tin
Tên dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản
Số báo đăng   Tìm
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 37305 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 3731
Trang: Trang sau Trang cuối

Tên dự ánTên gói thầuBên mời thầuNgày xuất bảnSố báo đăng
Sửa chữa lớn năm 2015 Sửa chữa lớn hệ thống điều hòa nhiệt độ nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực An Phú Đông (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140904123-00) Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2014 219
Sửa chữa lớn hệ thống mạng nội bộ tòa nhà A Công ty Điện lực An Phú Đông Sửa chữa lớn hệ thống mạng nội bộ tòa nhà A Công ty Điện lực An Phú Đông (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140905078-00) Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2014 219
VTTB năm 2014 Recloser 3 pha 24kV - 630A đợt 2 (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140803086-00) Công ty Điện lực Duyên Hải 03/11/2014 219
Thi công làm vách thạch cao ngăn phòng quản lý tòa nhà phục vụ kiểm toán công trình trụ sở Tổng cục Hải Quan Thi công làm vách tạch cao ngăn phòng quản lý tòa nhà phục vụ kiểm toán công trình trụ sở Tổng cục Hải quan Tổng Cục Hải quan 03/11/2014 219
Hạng mục Bổ sung ống thông hơi và ống thóat nước máy bơm tầng hầm 2, hố ga bể phốt của Trụ sở Tổng cục Hải quan Gói thầu số 3: Thi công cải tạo sửa chữa Hạng mục Bổ sung ống thông hơi và ống thóat nước máy bơm tầng hầm 2, hố ga bể phốt của Trụ sở Tổng cục Hải quan Tổng Cục Hải quan 03/11/2014 219
Hạng mục Cải tạo sửa chữa kho của Tổng Cục tại Cổ Bi, Gia Lâm Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng & lắp đặt thiết bị hạng mục Cải tạo sửa chữa kho của Tổng Cục tại Cổ Bi, Gia Lâm Tổng Cục Hải quan 03/11/2014 219
Hạng mục Cải tạo sửa chữa kho của Tổng Cục tại Cổ Bi, Gia Lâm Gói thầu số 3: Thi công cải tạo sửa chữa và cung cấp lắp đặt thiết bị hạng mục Cải tạo sửa chữa kho của Tổng cục tại Cổ Bi, Gia Lâm Tổng Cục Hải quan 03/11/2014 219
Chế bản sách Lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính Chế bản sách Lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính Tạp chí Tài chính 03/11/2014 219
In sách Lịch sử Đảng bộ Tài chính In sách Lịch sử Đảng bộ Tài chính Tạp chí tài chính 03/11/2014 219
Hỗ trợ y tế Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Lô 2: Máy phát điện và trạm biến áp Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định 03/11/2014 219