Kết quả lựa chọn nhà thầu
Mã thông tin
Tên dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản
Số báo đăng   Tìm
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 30133 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 3014
Trang: Trang sau Trang cuối

Tên dự ánTên gói thầuBên mời thầuNgày xuất bảnSố báo đăng
Mua 4.000 tấn gạo DTQG kế hoạch năm 2014 GÓi 1 dến gói 15 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc 18/04/2014 78
Mua lương thực dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 Gói thầu số 1: Số lượng 400 tấn, nhập tại Chi cục DTNN Hưng Hà. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình 18/04/2014 78
- Gói thầu: Thuê xe ca chở công nhân năm 2014 – Công ty TNHH một thành viên 45 Công ty TNHH một thành viên 45 – Tổng Công ty Đông Bắc. 18/04/2014 78
- Gói thầu: sàng, nghiền, xúc than tại đống năm 2014 – Công ty TNHH một thành viên 45 Công ty TNHH một thành viên 45 – Tổng Công ty Đông Bắc. 18/04/2014 78
Ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Trãi Gói 02: Cung cấp VTTB thi công phần xây dựng phần điện và mua bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Sài Gòn 18/04/2014 78
Cải tạo TCCS trạm và lưới điện hạ thế khu vực Quận 1-năm 2012 Gói 2: Cung cấp VTTB thi công phần xây dựng phần điện và mua bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Sài Gòn 18/04/2014 78
- Gói thầu số 8: Cáp ngầm và cáp muller, duplex các loại Lô số 4: Cáp nhôm hạ thế, trung thế và đồng bọc trung thế các loại Công ty Điện lực Sài Gòn 18/04/2014 78
- Gói thầu số 8: Cáp ngầm và cáp muller, duplex các loại Lô số 3: Cáp đồng các loại Công ty Điện lực Sài Gòn 18/04/2014 78
- Gói thầu số 8: Cáp ngầm và cáp muller, duplex các loại Lô số 2: Cáp muller các loại Công ty Điện lực Sài Gòn 18/04/2014 78
- Gói thầu số 8: Cáp ngầm và cáp muller, duplex các loại Lô số 1: Cáp ngầm các loại Công ty Điện lực Sài Gòn 18/04/2014 78