Kết quả lựa chọn nhà thầu
Mã thông tin
Tên dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản
Số báo đăng   Tìm
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 44553 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 4456
Trang: Trang sau Trang cuối

Tên dự ánTên gói thầuBên mời thầuNgày xuất bảnSố báo đăng
Hệ thống camera giám sát an ninh trật tư khu di tích lịch sử Bà Chúa Xứ Núi Sam - Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Gói 1: Cung cấp thiết bị phụ trợ và phần mềm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuât, Bộ Công an 03/03/2015 38
Hệ thống camera giám sát an ninh trật tư khu di tích lịch sử Bà Chúa Xứ Núi Sam - Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Gói 2: Cung cấp vật tư phu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuât, Bộ Công an 03/03/2015 38
Hệ thống camera giám sát an ninh trật tư khu di tích lịch sử Bà Chúa Xứ Núi Sam - Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Gói 4: Giám sát thi công, lắp đặt Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuât, Bộ Công an 03/03/2015 38
Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình 03/03/2015 38
Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị Ủy ban nhân dân phường Kim Giang 03/03/2015 38
Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị Ủy ban nhân dân phường Khương Đình 03/03/2015 38
Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị Ủy ban nhân dân phường Khương Trung 03/03/2015 38
Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt 03/03/2015 38
Xây dựng tuyến ống cấp nước ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (công suất 650m3/ngày) Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 03/03/2015 38
Hệ thống cấp nước trường Sỹ Quan Lục Quân 2 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 03/03/2015 38