Thông báo mời thầu
Tìm kiếm thông báo mời thầu :
Mã thông tin
Tên dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản 18/09/2014 6:43:49 SA
Số báo đăng   Tìm
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 206906 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 20691
Trang: Trang sau Trang cuối

Dự ánTên gói thầuBên mời thầuMã thông tinThanh toánNgày xuất bảnSố báo đăng
Đường cứu hộ, cứu nạn nối Quốc lộ 46 đi Thanh Lương - Nam Hưng, Hợp phần 4, Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Nghệ An GÓI THẦU SỐ 02: PHẦN XÂY LẮP NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902837-00) Ban Quản lý dự án Đê điều Nghệ An 114091717115 none 18/09/2014 187
Đường cứu hộ, cứu nạn huyện Hưng Nguyên (gồm các xã Hưng Lam, Hưng Nhân, Hưng Xuân), thuộc Hợp phần 4, Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Nghệ An GÓI THẦU SỐ 02: PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH TUYẾN ĐƯỜNG XÃ HƯNG NHÂN (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902842-00) Ban Quản lý dự án Đê điều Nghệ An 114091717015 none 18/09/2014 187
Đường cứu hộ, cứu nạn huyện Hưng Nguyên (gồm các xã Hưng Lam, Hưng Nhân, Hưng Xuân), thuộc Hợp phần 4, Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Nghệ An GÓI THẦU SỐ 03: PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH TUYẾN ĐƯỜNG XÃ HƯNG LAM, HƯNG XUÂN (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902843-00) Vốn vay ngân hàng thế giới (WB), vốn đối ứng ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 114091716915 none 18/09/2014 187
Đầu tư xây dựng bến khách ngang sông Vũ Điện thuộc hợp phần B - Dự án WB6, tỉnh Hà Nam Tư vấn Giám sát thi công xây dựng bến khách ngang sông Vũ Điện thuộc hợp phần B-Dự án WB6, tỉnh Hà Nam Ban Quản lý các DAGT Hà Nam thuộc Sở GTVT Hà Nam 314091716815 none 18/09/2014 187
Trang bị TSCĐ năm 2014 GÓI THẦU SỐ 27 "THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM VỐN KHCN 2014: BỘ THỬ NGHIỆM CHUẨN ĐOÁN SỰ CỐ CÁP" (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140903017-00) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM 214091716715 none 18/09/2014 187
Xây dựng đường vào Học viện Phật giáo Việt Nam của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (giai đoạn 1) TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902825-00) Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên 214091716615 none 18/09/2014 187
Dự án đầu tư trang bị tài sản cố định năm 2014 cho Công ty Điện lực An Phú Đông MÁY CHỦ (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902985-00) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực An Phú Đông 214091716515 none 18/09/2014 187
KẾ HOẠCH - SỬA CHỮA LỚN NĂM 2013-2014 MÁY NÉN KHÍ 15HP (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902828-00) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN 214091716415 none Chưa hợp lệ  
Sửa chữa tuyến đường ĐT.640 (Ông Đô - Cát Tiến) SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.640 (ÔNG ĐÔ - CÁT TIẾN) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902987-00) Ban QLDA công trình giao thông Bình Định 114091716315 none 18/09/2014 187
Dự án đầu tư trang bị tài sản cố định năm 2014 cho Công ty Điện lực An Phú Đông SWITCH (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140903025-00) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực An Phú Đông 214091716215 none 18/09/2014 187