Kế hoạch đấu thầu
Tiêu chí tìm kiếm :
Mã thông tin
Tên Kế hoạch
Chủ đầu tư
Ngày xuất bản
Số báo đăng   Tìm  |  Tìm Kiếm Chi Tiết
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 34664 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 3467
Trang: Trang sau Trang cuối

Tên kế hoạch đấu thầuChủ đầu tưQĐ phê duyệtNgày xuất bảnSố báo đăng
DỰ ÁN "XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 11 QUẬN 6" Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận 6 (Được phê duyệt tại văn bản số 792/QĐ-UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận 6, TP. HCM); Tổng mức đầu tư: 62.636.000.000 VND 25/07/2014 148
DỰ ÁN "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA SÚC” TẠI XÃ TÂN THẠNH TÂY, HUYỆN CỦ CHI" Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (Được phê duyệt tại văn bản số 79a/QĐ-TCT ngày 14/4/2014 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV); Tổng mức đầu tư: 25.538.420.000 VND 25/07/2014 148
DỰ ÁN "ĐƯỜNG NGUYỄN QUYỀN 1, TP. BẮC NINH"Ban Quản lý dự án công trình công cộng (Được phê duyệt tại văn bản số 1660/QĐ-UBND-XDCB ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh); Tổng mức đầu tư: 66.677.000.000 VND 25/07/2014 148
DỰ ÁN "XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÚNG NGẬP THỜI GIAN THỰC HIỆN NỘI THÀNH HÀ NỘI MÃ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN: M74901" Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (Được phê duyệt tại văn bản số 2633/QĐ-BTNMT ngày 25//12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); Tổng mức đầu tư: 18.975.620.000 VND 25/07/2014 148
DỰ ÁN "ĐƯỜNG BÌNH THAN (GIAI ĐOẠN 2), TP. BẮC NINH" Ban Quản lý dự án công trình công cộng(Được phê duyệt tại văn bản số 1659/QĐ-UBND-XDCB ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh); Tổng mức đầu tư: 25.999.000.000 VND 25/07/2014 148
DỰ ÁN "HỖ TRỢ Y TẾ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ" Bộ Y tế (Được phê duyệt tại văn bản số 2512/QĐ-BYT ngày 08/7/2014 của Bộ Y tế); Tổng mức đầu tư: 80.000.000 USD 25/07/2014 148
DỰ ÁN "MUA SẮM THIẾT BỊ TIN HỌC TẠI CÁC CƠ QUAN TRONG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN 10Văn phòng UBND quận 10" (Được phê duyệt tại văn bản số 895/QĐ-VP ngày 09/7/2014 của Văn phòng UBND quận 10, TP. HCM); Tổng mức đầu tư: 311.893.265 VND 25/07/2014 148
DỰ ÁN "TRIỂN KHAI ROUTER CORE MỚI VÀ MỞ RỘNG GIAO TIẾP CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET (IDC, LLOE, BE)"Công ty TNHH Một Thành Viên Phát triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung1 (Được phê duyệt tại văn bản số 290/QTSC- QĐ ngày 08/07/2014 của Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung) 25/07/2014 148
DỰ ÁN "SỬA CHỮA CẢI TẠO CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN TUẦN GIÁO" UBND huyện Tuần Giáo (Được phê duyệt tại văn bản số 56/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Tổng mức đầu tư: 25/07/2014 148
DỰ ÁN "THÍ ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠO QUỸ NHÀ, ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, KHU ĐẤT SAU KÈ BỜ HỮU SÔNG HỒNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI (GIAI ĐOẠN 3)"Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai (Quỹ) (Được phê duyệt tại văn bản số 1714/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai); Tổng mức đầu tư: 49.624.090.480 VND 25/07/2014 148